null romanin kieli, romanikieli

Kysyttyä 2/1994

Sari Maamies

romanin kieli, romanikieli

Romaniasiain neuvottelukunnalle on suositettu kielennimitystä romanin kieli. Suositus perustuu siihen, että on olemassa kieltä tarkoittava sana romani (vrt. suomi, suomen kieli). Neuvottelukunta on kuitenkin päätynyt käyttämään nimitystä romanikieli, jonka alkuosa tarkoittaa ihmistä (vrt. mustalaiskieli, eskimokieli, intiaanikieli). Molemmat ilmaukset ovat mahdollisia. ( Roma(a)ni-sanan kirjoitusasua on käsitelty Kielikellossa 1/93.)

Sari Maamies