null Puun ja kuoren välissä

Artikkeli 1/2009

Riina Klemettinen

Puun ja kuoren välissä

Tällä palstalla Kielitoimiston sanakirjan toimittajat käsittelevät nykysuomen sanontoja ja vakiintuneita ilmauksia eli fraaseja, idiomeja – sopivan termin löytäminen on osoittautunut vaikeaksi. Näille sanonnoille on yhteistä, että ne ovat määräasuun vakiintuneita eikä niiden merkitystä voi päätellä yksittäisten sanojen osien perusteella.

Tuttava valitti olevansa puun ja kuoren välissä: työnantaja vaatii omistautumista ja pitkiä päiviä ja kotona odottaa perhe omine vaatimuksineen. Yhtä hyvin voisi sanoa, että tuttu on joutunut vasaran ja alasimen tai kahden tulen väliin. Harvinaisempaa on päätyä penkin ja seinän väliin.

Tällaiset sanonnat sopivat erityisen hyvin kuvaamaan tilannetta, jossa jotakuta painostetaan kahdelta eri taholta. Esitetyt vaatimukset ovat tilanteessa ristiriitaisia. Jos panostaa uraan, tulee kotona sanomista – ja päinvastoin.

Aina nämä sanonnat eivät tunnu edellyttävän selvästi kahtaalta tulevaa painetta. Ainakin joillakin niistä voidaan kuvata ylipäänsä tukalaa tilannetta. Esimerkiksi monet opiskelijat ja eläkeläiset ovat niukkoine tuloineen puun ja kuoren välissä. Nyt kielikuvan keskiössä on nimenomaan jonkinlainen ahtaus, liikkumavaran puute.

Samasta tuntuisi olevan kyse silloin, kun ollaan nyrkin ja hellan välissä. Tämä sanonta kuvaa tilannetta, jossa nainen on joutunut kotiorjan osaan. Aitoja vaihtoehtoja ei nyrkin ja hellan välissä juuri ole: joko tiskaat tai itket ja tiskaat.

Sanonnat ovat usein senkaltaista kielenainesta, ettei niiden suora sanasta sanaan kääntäminen kielestä toiseen onnistu. On kuitenkin myös runsaasti sellaisia kuvailmauksia, jotka esiintyvät samanlaisina monissa kielissä. Esimerkiksi kahden tulen välissä voidaan olla ainakin ruotsiksi, venäjäksi, ranskaksi ja saksaksi. Näissä kielissä voi jäädä myös vasaran ja alasimen väliin.

Yksittäisiä sanontoja yleisempiä ovat mielikuvat niiden takana. Hahmotamme henkisesti tukalan tilanteen fyysisen ahdistuksen kautta ja liitämme siihen sellaisia todellisuudesta kumpuavia mielikuvia kuin puristus, paine tai ahtaus.

Kun englanniksi sanotaan between a rock and a hard place (kirjaimellisesti kääntäen kiven ja kovan paikan välissä) tai between the devil and the deep blue sea (paholaisen ja syvän, sinisen meren välissä), ovat taustalla samankaltaiset mielikuvat ahtaudesta ja paineesta kuin kotoisissa vastineissamme.

Kirjoittaja on Kielitoimiston sanakirjan toimittaja.

Riina Klemettinen