null Puolueiden nimilyhenteet

Kysyttyä 4/2002

Raija Moilanen

Puolueiden nimilyhenteet

Puolueiden nimistä suositetaan käytettäväksi seuraavia nimi- ja jäsenyyslyhenteitä. Luettelossa ovat kaikkien puoluerekisterissä 22.11.2002 olleiden puolueiden nimet, käytössä olevat lyhenteet sekä sitoutumattomuutta osoittava lyhenne.

Puolueen nimi Puolueen nimen lyhenne Puolueen jäsenyyttä tarkoittava lyhenne
     
Eläkeläiset Kansan Asialla EKA eka
Kansallinen Kokoomus Kok. kok.
Kirjava ”Puolue” – Elonkehän puolesta – KIPU KIPU kipu
Köyhien Asialla *    
Liberaalit Lib. lib.
Muutosvoimat Suomi *    
Perussuomalaiset PS (Peruss.) ps. (peruss.)
Rauhan ja Sosialismin Puolesta – Kommunistinen Työväenpuolue KTP ktp.
Ruotsalainen kansanpuolue RKP r.
Suomen Keskusta Kesk. kesk.
Suomen Kommunistinen Puolue SKP komm.
Suomen Kristillisdemokraatit (KD) KD kd.
Suomen Maaseudun Puolue SMP maas.
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue SDP sd.
Vaihtoehtoväki Vaiht. vaiht.
Vapaan Suomen Liitto VSL vsl.
Vasemmistoliitto Vas. vas.
Vihreä liitto Vihr. vihr.
Yhteisvastuu puolue *    
     
Sitoutumaton   sit.

* Tähdellä merkityt puolueet on niin hiljattain ilmoitettu puoluerekisteriin, ettei niistä ole käytössä lyhenteitä. Yhteisvastuu puolueen nimi suositetaan kirjoitettavaksi joko Yhteisvastuun puolue tai Yhteisvastuupuolue.

Milloin nimi, milloin lyhenne?

Puolueiden nimilyhenteet tarkoittavat puolueen virallista nimeä, ja siksi ne kirjoitetaan isolla alkukirjaimella, esim. Kok, SDP. Nimilyhenteitä voidaan käyttää esimerkiksi taulukoissa. Kirjaimittain luettavissa isokirjainlyhenteissä (SDP, PS) ei käytetä loppupistettä, ei myöskään sanana luettavissa lyhenteissä (KIPU). Muuntyyppisissä nimilyhenteissä on piste (Vihr., Vas.).

Juoksevassa tekstissä puolueen nimi on parasta kirjoittaa kokonaisena, joko virallisena nimenä tai epävirallisena kutsumanimenä. Virallinen nimi kirjoitetaan isolla alkukirjaimella ja puoluerekisteriin merkittyä kirjoitusasua noudattaen, esimerkiksi Vihreä liitto, Suomen Keskusta. Virallista nimeä käytetään puolueen omissa teksteissä, esimerkiksi puolueohjelmissa. Puolueen epävirallinen nimi kirjoitetaan pienellä (vihreät, keskusta), ja sitä sopii käyttää esimerkiksi lehtiteksteissä.

Jäsenyyden merkintä

Ehdokkaan tai valituksi tulleen nimen perässä käytetään tavallisesti puolueen jäsenyyttä tarkoittavaa lyhennettä (kok., sd.). Kyseessä ei siis ole puolueen nimen lyhenne, ja siksi se kirjoitetaan pienellä alkukirjaimella. Useimmiten jäsenyyslyhenteen lopussa on piste; poikkeuksia ovat pisteettömät kipu ja eka. Jäsenyys voidaan ilmaista myös merkitsemällä nimen perään puolueennimen lyhenne
sulkeisiin (RKP, SMP, Vas.).

Raija Moilanen