null Puolipiste ;

Artikkeli 3/1998

Puolipiste ;

Puolipisteen käyttöä on selvitetty tarkemmin Kielikellossa 3/1997, ks. Lue myös.

1) Puolipiste erottaa kahta virkkeen veroista ilmausta, jotka kuuluvat läheisesti yhteen.

Pisteeseen päättyminen tekee lauseesta virkkeen; puolipiste liittää lauseen toiseen lauseeseen.

Keskiarvot eivät riitä kuvaamaan muuttuvaa ilmastoa; tarvitaan dynaamista lähestymistapaa.

Periaatteessa puolipisteen voi korvata pisteelläkin, mutta puolipisteen käyttö osoittaa, että sen erottamat lauseet ovat ajatuksiltaan toisiinsa läheisemmässä yhteydessä kuin tekstin muihin virkkeisiin.

2) Puolipistettä käytetään myös ryhmittelemään luettelossa asioita niin, että puolipisteellä erotetut osat muodostavat keskenään kiinteämmin yhteen kuuluvan jakson. Varsinkin jos pilkulla on muita tehtäviä, puolipiste selventää luettelon rakennetta.

Hinnastostamme saatte tietää kaiken: hinnat, toimitusehdot, maksuajan; tavaran koon ja laadun; käyttöohjeen ja suositukset.

Arvot ovat 2,1; 3,2; 4,3; 5,4.

Osallistujat: Anttila, Anne; Artila, Ulla; Asikainen, Raili.

Puolipistettä ei kuitenkaan käytetä, jos luettelon kohdat kirjoitetaan allekkaiseksi luetelmaksi.

Hinnastostamme saatte tietää kaiken:

– hinnat, toimitusehdot, maksuajan

– tavaran koon ja laadun

– käyttöohjeen ja suositukset.

Osallistujat: Anttila, Anne

Artila, Ulla

Asikainen, Raili

3) Puolipistettä käytetään sanakirjan, tietosanakirjan tms. merkitysten selitysten ryhmittelyssä.

baletti näyttämöllä musiikin säestyksellä esitettävä taidetanssi; sitä varten sävelletty musiikki; sitä esittävä tanssijaryhmä.

Huomautuksia puolipisteen käytöstä

Luettelon, selityksen, täsmennyksen tms. edellä ei käytetä puolipistettä vaan kaksoispistettä.

Hän tuo maahan monia tuotteita: koruja, kelloja, kosmetiikkaa...

Sisällysluettelo 3/1998