null Pilkkupulma

Kysyttyä 3/2002

Sari Maamies

Pilkkupulma

Kysymys: Seuraavanlainen pilkutus näyttää nykyisin yleistyvän kirjeissä:

Matti,
Vastaan kysymykseesi vähän myöhässä...

Terveisin,
Maija

Mitä pilkun käytön ohjeet sanovat tästä?

Vastaus: Pilkun käyttöä on käsitelty laajasti viimeksi Kielikellossa 3/1995. Ohjeen mukaan kirjeen alku- ja lopputervehdysten jälkeen ei käytetä pilkkua. Jos haluaa käyttää alkutervehdyksen jälkeen pilkkua, olisi loogista aloittaa teksti pienellä alkukirjaimella; pilkkuhan erottaa saman virkkeen osia toisistaan. Lopputervehdyksen jälkeen pilkku on tarpeeton. Kirjoitetaan siis

Matti ~ Matti hyvä (tms.)
Vastaan kirjeeseesi vähän myöhässä...

tai

Matti (hyvä tms.),
vastaan kirjeeseesi vähän myöhässä...

Terveisin Maija

Sari Maamies