null Onnitteluja Kotukselle

Artikkeli 1/2006

Onnitteluja Kotukselle

Kieli on lakien valmistelijoille, säätäjille ja käyttäjille tärkein työväline. Työskentelemme kielellä ja kielessä. Siksi kiitän Kotusta avusta ja yhteistyöstä kolmen vuosikymmenen ajalta. Kuusi vuotta sitten voimaan tulleen Suomen perustuslain kieliasun tarkastivat ja korjasivat Kotuksen asiantuntijat. Eduskunnan perustuslakivaliokunta on antanut lainvalmistelijoille palautetta, että käyttävät Kotuksen asiantuntemusta tekstien ymmärrettävyyden parantamiseksi.

Hyvä virkakieli on olennainen osa hyvän hallinnon perusoikeutta, joka on taattu jokaiselle. Kielilain mukaan viralliset kielemme ovat suomi ja ruotsi, mutta perustuslain säännöksessä tunnustetaan lisäksi saame, viittomakieli ja romanikieli. Näitä kaikkia kieliä tutkiessaan ja huoltaessaan tutkimuskeskus toteuttaa perustuslaissa julkiselle vallalle asetettua velvollisuutta turvata perusoikeuksien toteutuminen.

Paavo Nikula
oikeuskansleri

 

Kieli on mielestäni kunkin kulttuurin ensisijainen ilmenemismuoto, ja kansan tulee pitää kielestään hyvää huolta sekä käyttää sitä kunnioituksella. Kotuksella on tässä keskeinen rooli Suomessa. Toivotan teille kaikkea onnea jatkotyöhönne. Toivottavasti juhlavuoden ansiosta työnne on enemmän esillä julkisuudessa.

Richard Fletcher
suomen kielen tulkki

 

Kotimaisten kielten tutkimuskeskus on 30 vuoden ajan tutkinut, huoltanut ja dokumentoinut maan kaikkia omia kieliä. Tämän työn merkitys kasvaa edelleen. Globaali maailma esittää kansalliselle kielentutkimukselle uusia tehtäviä, koska maailmankylässä puhumme kaikki vähemmistökieliä.

Kangosen kylässä Pohjois-Ruotsissa ponnistellaan meänkielen puolesta. Kangosen tilanne on kuin pienoiskoossa se, mitä Suomessa tehtiin 1800-luvulla oman kielen aseman parantamiseksi. Kansalliskielen tutkimus on meillä sittemmin vakiinnuttanut asemansa, mutta nyt maapalloistumisen aikakaudella on alkanut kuulua ääniä, jotka kyseenalaistavat tähänastiset saavutukset. Kuitenkin olennaista on aina nähdä, kuinka maailma puhuu oman kielen sanoin. Esitän lämpimät onnittelut 30-vuotiaalle Kotukselle ja toivotan menestystä tulevien tehtävien hoitamisessa.

Harri Mantila
suomen kielen professori
suomen kielen lautakunnan puheenjohtaja

 

Suoritan ilolla onnittelutoimintaa kohtuullisesti ikääntyneen Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen merkkipäivän johdosta. Vuosikymmenten ajan Kotuksen taholta on toteutettu merkittäviä tukitoimenpiteitä viranomaistoimintaa harjoittavien tahojen kielellisten valmiuksien kehittämisen tehostamiseksi. Ponnistelujenne johdosta tulevaisuuden toimijat toivottavasti pidättäytyvät kirjoittamasta tähän tekstiin rinnastettavissa olevia kyseenalaisia tuotoksia ja muistavat pitää mielessä tekstin mahdollisen kohderyhmän. Suuntautukoon haasteellinen uurastuksenne myös Suomen rajojen ulkopuolelle, Euroopan laajuisen selväkielisyystoiminnan vaikuttavuuden varmistamiseksi! Pitäkää ylhäällä hyvää työtä!

Anu Sajavaara
Clarity-yhdistyksen Suomen maavastaava

 

Hyvää Kalevalan ja suomalaisen kulttuurin päivää! Eilisyönä radiotoimittaja valisti, kuinka monta tuhatta ”runosäiettä” Lönnrot aikoinaan meille keräsi. Ongelmatiikkaa siis vielä riittää suomen kielen sanoissa. Kotukselle onnittelut vuosikymmenten taipaleesta! Jatkakaa ajan aalloissa taitavasti seilaten ja ongelmiin tarmokkaasti tarttuen.

Raija Lehtinen
yliopiston äidinkielenlehtori