null Nykysuomi ja sen huolto

Artikkeli 4/2002

Nykysuomi ja sen huolto

Suomen kielen lautakunta järjesti 11.10.2002 Helsingissä yleisölle seminaarin Nykysuomi ja sen huolto, jossa tarkasteltiin nykyisen kielenhuollon toimintaympäristöä ja tehtäviä. Tähän Kielikelloon on koottu osa seminaarin esityksistä hiukan lyhennettyinä. Kirjoittajat ovat professori Harri Mantila: Kielenhuollon uudet haasteet, toimittaja Arvi Lind: Tv-uutisten kieli – kieli kansan palvelijana, lehtori Anita Julin: Huolta huomisesta – opetuksen näkökulma kielenhuoltoon ja Kielitoimiston edustajana Sari Maamies: Periaatteista ruohonjuureen – Kielitoimiston arkea (ks. Lue myös).

Suomen kielen lautakunta on Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen asiantuntijaelin, jonka tehtävänä on päättää kielenkäyttöä koskevista periaatteellisista tai yleisluonteisista suosituksista. Lautakunta kokoontuu noin neljästi vuodessa Kielitoimiston aloitteesta. Siinä on seitsemän jäsentä; he ovat kielentutkijoita, median kielen sekä äidinkielenopetuksen tuntijoita.