Narkolepsia
Lääketieteen sanastolautakunnan suosituksia 1/1991

Narkolepsia

Lautakunta piti osuvana professori Jorma Palon narkolepsian vastineeksi ehdottamaa sanaa pakkonukahtelu.

Tässä lehdessä: 1/1991