null Mix

Kysyttyä 2/1996

Sari Maamies

Mix

Sananmukaisesti mix tarkoittaa ’sekoitusta’. Liike-elämän terminä sanaa käytetään puhuttaessa asiakaskunnasta, esimerkiksi laivayhtiöllä on ”matkustaja-mix”. Tällaiseen yhteyteen sana sekoitus ei sovi. Voidaan puhua matkustajakunnasta tai ‑ joukosta tai yksinkertaisesti matkustajista.
Sari Maamies

Sisällysluettelo 2/1996