null Mikä ihmeen Tl. Lappi?

Kysyttyä 1/2011

Tiina Manni-Lindqvist

Mikä ihmeen Tl. Lappi?

Kysymys: Vastaan tuli nimi Tl. Lappi. Esiintyykö sana lääni siis vielä kuntien nimissä?

Vastaus: Kuntien nimien muutosten, kuntaliitosten, läänien nimien muutosten ja lopulta läänien lakkauttamisen myötä ovat sellaiset kuntien nimet kuin Hl. Koski ja Tl. Lappi poistuneet käytöstä, mutta Tl. Koski on säilyttänyt vanhan nimensä. Läänin nimi on näissä kuntien nimissä lyhennetty muotoon Tl. tai Hl. Lyhenne Tl. kertoo entisestä Turun läänistä, joka virallisesti oli Turun ja Porin lääni ennen kuin siitä tuli osa Länsi-Suomen lääniä vuonna 1997. Lyhenne Hl. taas viittasi entiseen Hämeen lääniin, joka 1997 jaettiin niin, että osa joutui Etelä-Suomen ja osa Länsi-Suomen lääniin. Vuoden 2010 alussa läänitkin lakkautettiin ja siirryttiin ”aluehallintovirastojen toimialueisiin”.

Satakuntalainen Lapin kunta käytti selvyyden vuoksi lyhennettä Tl. erotukseksi Lapin maakunnasta. Vuonna 2009 kunta yhdistettiin Raumaan, joten kunnannimenä Lappi lakkasi olemasta. Hämeen läänin Koski (Hl. Koski) taas muutti nimensä Hämeenkoskeksi vuonna 1995. Turun läänin Koski on säilyttänyt virallisessa nimessään vanhan läänin nimen, vaikka sitä ei enää tarvittaisikaan erotukseksi Hämeen läänin Koskesta.

Vaikka kuntien nimiä häviää kuntaliitosten yhteydessä, niitä tarvitaan yhä suurkuntien osien niminä sekä teksteissä, joissa käsitellään aikaa ennen nimenmuutoksia. Siksi on hyvä palauttaa mieliin lyhenteiden käytöstä kunnan nimissä annettu ohje: tekstissä on parasta kirjoittaa lyhenne ennen kunnan varsinaista nimeä ja käyttää lyhenteen perässä pistettä: Tl. Lappi, Tl. Lapissa, Tl. Koski, Tl. Koskella. Puhuttaessa ja ääneen luettaessa luontevinta on käyttää kokonaisia sanoja, ollaan siis esimerkiksi  ”Turun läänin Koskella”.

Tiina Manni-Lindqvist