Määräaikainen, ma.
Kysyttyä 4/1996

Sari Maamies

Määräaikainen, ma.

”Virkaa tekevät” ja ”viransijaiset” ovat nykyään määräaikaisia, esimerkiksi määräaikainen professori. Lyhenteeksi käy ma.: ma. professori tai professori (ma.).
Sari Maamies