null Maadunnaisesta miurottamiseen – Suomen murteiden sanakirja on täydentynyt verkossa

Maadunnaisesta miurottamiseen – Suomen murteiden sanakirja on täydentynyt verkossa

Suomen murteiden sanakirja on täydentynyt verkossa aakkosvälillä ma–mnää.

Sanakirjassa ovat mukana kaikki Suomen nykyisten rajojen sisäpuolella olevat murteet. Mukana ovat myös Kannaksella ennen sotia puhutut murteet, Inkerin suomalaismurteet, Pohjois-Ruotsissa ja Pohjois-Norjan rannikolla vanhastaan puhuttu suomi sekä Vermlannin metsäsuomalaisten kieli. Moniin hakusanoihin liittyy myös sanan käyttöaluetta eli levikkiä havainnollistava kartta.

Uutinen Kotimaisten kielten keskuksen verkkosivuilla: Uusia artikkeleita Suomen murteiden sanakirjaan
​​​​​​​Suomen murteiden sanakirja: https://kaino.kotus.fi/sms/