null Lyhenteitä: a – fil. toht.

Artikkeli 4/2000

Lyhenteitä: a – fil. toht.

Seuraavassa on luettelo tavallisista suomalaisista ja suomenkielisessä tekstissä esiintyvistä vieraskielisistä lyhenteistä. Lehdessä julkaistavassa luettelossa ei voi ottaa huomioon läheskään kaikkia erikoisalojen lyhenteitä. Niitä voi etsiä lisää eri alojen, mm. lääketieteen ja tekniikan, sanakirjoista ja sanastoista.

A

a 1) aari(a); 2) vuotta (SI-järjestelmässä); 3) atto- (kerrannaisyksikön etuliitteenä 10 potenssiin –18); 4) lat. anno, vuonna; 5) lat. approbatur, arvosana: hyväksytään
A 1) ampeeri(a); 2) asetus
AA 1) engl. Alcoholics Anonymous, nimettömät alkoholistit; 2) asianajaja
AAP engl. Australian Associated Press, australialainen uutistoimisto
AB (myös ab) ruots. aktiebolag, osakeyhtiö
ABS engl. anti-lock braking system, (moottoriajoneuvon) lukkiutumaton jarrujärjestelmä
AD engl. art director, visuaalisen mainonnan suunnittelija
a.D. lat. anno Domini, Herran vuonna
ADT Suomen antidopingtoimikunta
AFP ransk. Agence France Presse, ranskalainen uutistoimisto
AFTA engl. ASEAN Free Trade Area, Kaakkois- Aasian valtioiden vapaakauppa-alue
agrol. agrologi
agron. agronomi
Ah ampeeritunti(a)
AIDS (myös aids) engl. acquired immunodeficiency syndrome, immuunikato
aik. aikaisempi, aikaisemmin
AIV AIV-rehu, A. I. Virtasen kehittämällä menetelmällä säilötty rehu
akat. akateeminen
Akava (myös AKAVA) Suomen akateemisesti koulutettujen ammatillinen keskusjärjestö
AKE Ajoneuvohallintokeskus
AKS (ent.) Akateeminen Karjala-Seura
AKT 1) Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto; 2) AKT-maat, Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtiot
AL 1) Aamulehti; 2) Autoliitto; 3) avioliittolaki
alik. alikersantti
alil. aliluutnantti
alk. 1) alkuaan; 2) alkaen
ALS amyotrofinen lateraaliskleroosi, tahdonalaisten lihasten hermoratojen tuhoutuminen, liikeratakovettumatauti
alv. (myös ALV) arvonlisävero
alv. rek. (myös ALV rek.) arvonlisäverovelvollisuus rekisteröity
a.m. lat. ante meridiem, ennen puoltapäivää
amir. amiraali
AMK ammattikorkeakoulu
ANC engl. African National Congress, Afrikan kansalliskongressi, Etelä-Afrikan vapautusliike
anon. anonyymi
ANP holl. Algemeen Nederlandsch Presbureau, alankomaalainen uutistoimisto
ANSI engl. American National Standards Institute, Yhdysvaltain kansallinen standardointilaitos
AO asunto-oikeus
ao. asianomainen
AOA apulaisoikeusasiamies
ap. 1) aamupäivällä; 2) alempi palkkaluokka
AP engl. Associated Press, yhdysvaltalainen uutistoimisto
apul. apulainen
apul.prof. (vanh.) apulaisprofessori
ARA Valtion asuntorahasto
ark arkki(a)
ark. 1) arkisin; 2) arkisto
ARK Autorekisterikeskus
arkkit. arkkitehti
art. 1) artikla; 2) artikkeli
arv. arvoisa
as. 1) asukas(ta); 2) asunto; 3) asema
ASCII engl. American standard code for Information Interchange, eräs tiedonsiirrossa käytettävä merkkien esitystapastandardi
ASEAN (myös Asean) engl. Association of South-East Asian Nations, Kaakkois-Aasian valtioiden järjestö
Asla Amerikan Suomen-lainan apuraha
as.oy (myös as.oy.) asunto-osakeyhtiö
ASP asuntosäästöpalkkio(tili)
assist. (myös ass.) assistentti
at tekninen ilmakehä, teknistä ilmakehää
atari ammatti- ja taparikollinen (poliisin rekisterissä)
ATK (myös atk) automaattinen tietojenkäsittely
atm normaali-ilmakehä(ä)
au. 1) aliupseeri; 2) avioliiton ulkopuolella
AU engl. astronomical unit, astronominen (eli tähtitieteellinen) yksikkö, astronomista yksikköä
AUK aliupseerikoulu
ausk. auskultantti
AV audiovisuaalinen
ay. 1) (myös ay) avoin yhtiö; 2) ammattiyhdistys
ay. 1) (myös ay) avoin yhtiö; 2) ammattiyhdistys

B

b 1) engl. bit (binary digit) bitti; 2) lat. lubenter approbatur, arvosana: mielihyvin hyväksytään
B engl. byte, tavu(a) (suom. lyh. t)
B.A. engl. Bachelor of Arts, (alempi) akateeminen oppiarvo Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Isossa- Britanniassa bar baari(a)
BBC engl. British Broadcasting Corporation, Ison-Britannian yleisradio
Benelux Belgian, Alankomaiden ja Luxemburgin lähinnä taloudellinen yhteenliittymä
BKT bruttokansantuote
Bq becquerel(iä)
br brutto
brt bruttorekisteritonni(a)
B.Sc. (myös B.S.) engl. Bachelor of Science, (alempi) akateeminen oppiarvo Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa
BSE engl. bovine spongiform encephalitis, hullun lehmän tauti
B & B engl. bed and breakfast, aamiaismajoitus

C

c 1) sentti- (kerrannaisyksikön etuliitteenä 10 potenssiin –2); 2) lat. cum laude approbatur, arvosanana: kiittäen hyväksytään
C 1) hiilen kemiallinen merkki; 2) Celsius(ta): 5 °C = viisi astetta celsiusta, viisi celsiusastetta 3) coulombi(a)
© engl. copyright, tekijänoikeus
ca (myös c:a) lat. circa, noin
CAD engl. computer aided design, tietokoneavusteinen suunnittelu
cal kalori(a)
CAM engl. computer aided manufacturing, tietokoneavusteinen tuotanto
CAT engl. computerized axial tomography, tietokonekerroskuvaus, myös CT, TT
cc 1) engl. cubic centimeter, kuutiosenttimetri(ä); 2) engl. carbon copy ('hiilikopio'), jakelu, tiedoksi (kirjeissä, faksilomakkeissa ym.)
CCCP ven. Sojuz Sovetskih Sotsialistitšeskih Respublik, kyrillisten aakkosten mukainen (ent.) Neuvostoliiton virallisen nimen lyhenne, SSSR
cd kandela(a)
CD 1) ransk. corps diplomatique, diplomaattikunta; 2) (myös cd) engl. compact disk, CD-levy, tiedon tallennukseen käytettävä lasersäteen avulla luettava levy
CD-ROM (myös cd-rom) engl. compact disk readonly- memory, CD-levy, jonka sisältöä voidaan ainoastaan lukea, CD-tietolevy
CD-R engl. compact disk recordable, CD-R-levy, CD-levy, jolle voi tallentaa kerran
CD-RW engl. compact disk rewritable, CD-RW-levy, CD-levy, jolle voi tallentaa monta kertaa
CEFTA engl. Central European Free Trade Agreement, Keski-Euroopan vapaakauppasopimus (Puola, Unkari, Tšekki, Slovakia, Slovenia, Romania)
CEN ransk. Comité Européen de Normalisation, Euroopan standardointikomitea
CERN (myös Cern) ransk. Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire, Euroopan ydintutkimusjärjestö
cf. lat. confer, vertaa
CIA engl. Central Intelligence Agency, USA:n tiedustelupalvelu
CIMO engl. Centre for International Mobility, Kansainvälisen henkilövaihdon keskus
cl 1) senttilitra(a); 2) lat. cum laude approbatur, arvosanana: kiittäen hyväksytään
cm senttimetri(ä)
CNN engl. Cable News Network, yhdysvaltalainen televisiokanava
Co. engl. company, yhtiö
c/o engl. care of, osoitteessa: sen ja sen luona
Corp. engl. corporation, yhtiö
CP engl. celebral palsy, keskushermoston vaurio, joka aiheuttaa vajaaliikkeisyyttä
CT engl. computerized tomography, tietokonekerroskuvaus (myös CAT, TT)
CV lat. curriculum vitae, elämänvaiheet, elämäkerta; ansioluettelo

D

d 1) vuorokausi, vuorokautta (SI-järjestelmässä); 2) desi- (kerrannaisyksikön etuliitteenä 10 potenssiin –1) D ransk. dames, naiset
da deka- (kerrannaisyksikön etuliitteenä 10 potenssiin 1)
DAB engl. digital audio broadcasting, digitaalinen radiolähetys
dB desibeli(ä)
DDR saks. Deutsche Demokratische Republik, (ent.) Saksan demokraattinen tasavalta
DDT diklooridifenyylitrikloorimetyylimetaani, eräs hyönteismyrkky
DE (myös dipl.ekon.) diplomiekonomi
dem. demokraattinen
den denier(iä)
DI (myös dipl.ins.) diplomi-insinööri
DIN saks. Deutsches Institut für Normung, saksalainen standardointilaitos
dipl. diplomi
dipl.arkkit. diplomiarkkitehti
dipl.ekon. (myös DE) diplomiekonomi
dipl.ins. (myös DI) diplomi-insinööri
dipl.kielenk. diplomikielenkääntäjä
dipl.kirjeenv. diplomikirjeenvaihtaja
dipl.kosm. diplomikosmetologi
dipl.urk. (myös DU) diplomiurkuri
dir. cant. lat. director cantus, ansioituneen kanttorin arvonimi
dir. mus. lat. director musices, ansioituneen urkurin tai muun muusikon arvonimi
div. divisioona
DKK (myös dipl.kielenk.) diplomikielenkääntäjä
dl desilitra(a)
dm desimetri(ä)
DNA deoksiribonukleiinihappo
dnro diaarinumero
DOS engl. disk operating system, mikrotietokoneen käyttöjärjestelmä
dos. dosentti
DPA saks. Deutsche Presse-Agentur, saksalainen uutistoimisto
DTP engl. desktop publishing, julkaisujen teko tietokoneella
DU (myös dipl.urk.) diplomiurkuri
DVD engl. digital versatile disk, DVD-levy, tiedon tallennukseen käytettävä lasersäteen avulla luettava levy, jonka kapasiteetti on suurempi kuin CD-levyn; DVD-soitin, laite, joka toistaa DVD-levylle tallennetun kuvan ja äänen

E

e euro(a), (merkki €, valuuttatunnus EUR)
E eksa- (kerrannaisyksikön etuliitteenä 10 potenssiin 18)
e. (myös ent.) entinen, entiset (nimet)
e- elektroninen, us. paremmin sähköinen, verkko-: e-kauppa, sähköinen kaupankäynti, verkkokauppa
eaa. ennen ajanlaskun alkua
EAN engl. European article numbering, juovakoodi, viivakoodi, kansainvälinen tuotepakkausten merkintäjärjestelmä
EAY Euroopan ammattiyhdistysliike (Euroopan unionissa)
EBRD engl. European Bank for Reconstruction and Development, Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki
EBU engl. European Broadcasting Union, Euroopan yleisradioliitto
Ecosoc (myös ECOSOC) engl. Economic and Social Council, YK:n talous- ja sosiaalineuvosto
ECSC engl. European Coal and Steel Community, Euroopan hiili- ja teräsyhteisö (EHTY)
ECU (myös ecu) engl. European Currency Unit, Euroopan valuuttajärjestelmässä EMS:ssä vuoteen 1999 käytetty laskentayksikkö
ed. 1) edellinen; 2) edellä; 3) edustaja
EDI engl. electronic data interchange, organisaatioiden välinen sähköinen tiedonsiirto, OVT
EE Euroopan ennätys
EEG elektroenkefalogrammi, aivosähkökäyrä
EELA Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitos
Efta (myös EFTA) engl. European Free Trade Association, Euroopan vapaakauppaliitto
e.g. lat. exempli gratia, esimerkiksi
EHEC enterohemorraginen Escerichia coli, eräs koolibakteeri
eht. ehtoollinen
EHTY Euroopan hiili- ja teräsyhteisö
EK eduskunta
EKG elektrokardiogrammi, sydänsähkökäyrä
EKK Eläinlääketieteellinen korkeakoulu
ekon. ekonomi
EKP Euroopan keskuspankki
eKr. ennen Kristuksen syntymää
EL (myös el.lääk., eläinl.) eläinlääkäri
elintarviket. kand. (myös ETK) elintarviketieteiden kandidaatti
elintarviket. lis. (myös ETL) elintarviketieteiden lisensiaatti
elintarviket. maist. (myös ETM) elintarviketieteiden maisteri
elintarviket. toht. (myös ETT) elintarviketieteiden tohtori
ELL (myös eläinlääket. lis.) eläinlääketieteen lisensiaatti
el.lääk. (myös eläinl., EL) eläinlääkäri
ELT (myös eläinlääket. toht.) eläinlääketieteen tohtori
eläinl. (myös el.lääk., EL) eläinlääkäri
eläinlääket. lis. (myös ELL) eläinlääketieteen lisensiaatti
eläinlääket. toht. (myös ELT) eläinlääketieteen tohtori
eläk. eläkeläinen
em. edellä mainittu
EM Euroopan mestaruus, Euroopan mestari
EMG elektromyogrammi, lihassähkökäyrä
EMS engl. European Monetary System, Euroopan unionin jäsenvaltioiden ent. valuuttajärjestelmä
emt. edellä mainittu teos
EMU (myös Emu) engl. Economic and Monetary Union, Euroopan unionin jäsenvaltioiden talousja rahaliitto
EN 1) Euroopan neuvosto; 2) ransk. Norme européenne, eurooppalainen standardi
EOA eduskunnan oikeusasiamies
EOAK eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia
eos. (myös EOS) en, ei osaa sanoa
EP erikoispikajuna
EP Euroopan parlamentti
EPO erytropoietiini, punasolujen muodostumista lisäävä hormoni
erikoiseläinl. erikoiseläinlääkäri
erikoishammasl. erikoishammaslääkäri
erikoisl. erikoislääkäri
erikoist. lääk. erikoistuva lääkäri
ERM engl. Exchange Rate Mechanism, Euroopan unionin jäsenvaltioiden valuuttakurssiyhteistyö
ESA engl. European Space Agency, Euroopan avaruusjärjestö
esik. esikunta
esim. esimerkiksi, esimerkki, esimerkkejä
esitt. esittelijä
ESR Euroopan sosiaalirahasto
ESY (myös esy) ESY-opetus, sopeutumattomien lasten erityisopetus
ET elämänkatsomustieto (oppiaineena)
et. eteläinen
ETA (myös Eta) 1) Euroopan talousalue; 2) baskink. Euzkadi Ta Azkatasuna, baskien vapautusjärjestö; 3) viro Eesti Telegraafiaagentuur, Viron uutistoimisto
et al. lat. et alii, ja muut, ynnä muut
etc. lat. et cetera, ja niin edelleen, ynnä muuta
ETK 1) (myös elintarviket. kand.) elintarviketieteiden kandidaatti; 2) Eläketurvakeskus
ETL (myös elintarviket. lis.) elintarviketieteiden lisensiaatti
Etla (myös ETLA) Elinkeinoelämän tutkimuslaitos
ETM (myös elintarviket. maist.) elintarviketieteiden maisteri
ETSI engl. European Telecommunications Standards Institute, eurooppalainen telealan standardointijärjestö
ETT (myös elintarviket. toht.) elintarviketieteiden tohtori
ETY Euroopan talousyhteisö
Etyj (myös ETYJ) Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö
Etyk (myös ETYK) Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökokous
EU Euroopan unioni
Euratom engl. European Atomic Energy Community, Euroopan atomienergiayhteisö
EUR euro(a) (valuutan tunnuksena; euron merkki €, lyhenne e)
euribor engl. Euro Interbank Offered Rate, euroalueen pankkien viitekorko
Europol Euroopan poliisivirasto
eV elektronivoltti(a)
ev. eversti
EVA (myös Eva) Elinkeinoelämän valtuuskunta
ev.lut. evankelisluterilainen
ev.luutn. everstiluutnantti
evp. erossa vakinaisesta palveluksesta
EVR Eläinten vapautusrintama
EVVK (leikillisesti) ”ei voisi vähempää kiinnostaa”
EY Euroopan yhteisö(t) (koostuu Euroopan talousyhteisöstä (ETY), Euroopan hiili- ja teräsyhteisöstä (EHTY) ja Euroopan atomienergiayhteisöstä (Euratom))
EYVL Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

F

f femto- (kerrannaisyksikön etuliitteenä 10 potenssiin –15)
f. faksi
F 1) fluorin kemiallinen merkki; 2) faradi(a); 3) Fahrenheit(ia): 5 °F = viisi astetta Fahrenheitia, viisi fahrenheitastetta
FaK (myös farm. kand.) farmasian kandidaatti
FaL (myös farm. lis.) farmasian lisensiaatti
FaM (myös farm. maist.) farmasian maisteri
FAO engl. Food and Agriculture Organization of the United Nations, YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö
FAQ engl. frenquently asked questions, usein kysyttyjä kysymyksiä, UKK
farmas. farmaseutti
farm. kand. (myös FaK) farmasian kandidaatti
farm. lis. (myös FaL) farmasian lisensiaatti
farm. maist. (myös FaM) farmasian maisteri
farm. toht. (myös FaT) farmasian tohtori
FaT (myös farm. toht.) farmasian tohtori
FBI engl. Federal Bureau of Investigation, USA:n rikostutkimuslaitos
FI Suomen maatunnus mm. ajoneuvo- ja postiliikenteessä
FIFA ransk. Fédération Internationale de Football Association, kansainvälinen jalkapalloliitto
fil. kand. (myös FK) filosofian kandidaatti
fil. lis. (myös FL) filosofian lisensiaatti
fil. maist. (myös FM) filosofian maisteri
fil. toht. (myös FT) filosofian tohtori