null Luvut ja numerot

Artikkeli 2/2006

Luvut ja numerot

Luku on käsite, joka ilmaisee elementtien määrää tai järjestystä jossakin kokonaisuudessa. Luvut ovat peruslukuja ( yksi, kaksi, kolme jne.) tai järjestyslukuja ( ensimmäinen, toinen, kolmas jne.). Ne esitetään joko numerolla ( 1, 12, 5., 100. jne.) tai kirjoitettuna sanana ( yksi, viides jne.). Useammasta osasta koostuvat luvut ovat yhdyslukusanoja: viisitoista, neljäskymmeneskuudes, sataviisikymmentäyhdeksän, kaksisataatuhatta. Luvut muodostavat lukusanojen sanaluokan.

Sana numero on vakiintunut myös ilmaisemaan numeroiden sarjaa: puhelinnumero, koodinumero. Toisaalta myös sanaa luku käytetään vastaavansisältöisissä ilmauksissa: tunnusluku.