null Lukijakysymys

Artikkeli 1/1989

Anneli Räikkälä

Lukijakysymys

Kielikellon numerossa 4/1988 esiteltiin suomen kielen lautakunnan suosituksia, mm. suositus tittelin säilymisestä eläkkeelle siirtymisen jälkeenkin. Tämän suosituksen tarkentamiseksi on nimimerkki Katariina lähettänyt seuraavansisältöisen kortin.

Hyvä Kielitoimisto! Voisitko artikkelilla vastata, mitä titteliä silloin käytetään, kun ollaan eläkkeellä toimistoapulaisen työstä, mutta luettu eläkkeellä filosofian kandidaatiksi?

Eläkkeelle siirtynyt toimistoapulainen, joka on suorittanut filosofian kandidaatin tutkinnon, voi käyttää kumpaa titteliä tahansa. Hän on tutkinnon suoritettuaan lopun elämäänsä filosofian kandidaatti. Toisaalta eläkkeelle siirtynyt voi käyttää entistä virkanimeään, kuten viime Kielikellon suosituksessa sanotaan.

Anneli Räikkälä