null lukemisesteinen

Kysyttyä 2/1994

Sari Maamies

lukemisesteinen

Henkilö, joka vamman tai sairauden vuoksi ei kykene lukemaan normaalia tekstiä. Pidettiin mahdollisena uudissanana (vrt. liikuntaesteinen).
Sari Maamies
Takaisin ylös