null Liikunnanohjaajan tutkintonimikkeen lyhenne

Suomen kielen lautakunta 4/1990

Liikunnanohjaajan tutkintonimikkeen lyhenne

Suomen Liikunnanohjaajat ry oli pyytänyt lausuntoa liikunnanohjaajatutkinnon lyhenteestä, joksi yhdistys oli ehdottanut lyhennettä LiO. Lisäksi yhdistys oli pyytänyt lausuntoa nimikkeestä, lähinnä käsitteiden liikunnanohjaaja ja liikuntatoimen ohjaaja laajuudesta.

Lautakunta katsoi, että lyhenne O on tutkintonimikkeissä vakiintunut tarkoittamaan ’opettajaa’, joten sitä ei voida ottaa tarkoittamaan ’ohjaajaa’. Toiseksi lautakunta katsoi, että ilmaus liikuntatoimen ohjaaja ilmaisee lähinnä toimenkuvaa ja siinä oleva sana toimi yhdyssanojen jälkiosana ’toimialaa, hallinnonalaa’ (näin esim. Suomen kielen perussanakirjassa). Nimitystä liikuntatoimen ohjaaja ei siksi voi lainkaan suositella tutkintonimikkeeksi.