null Kysymysmerkki

Kysyttyä 1/2003

Riitta Eronen

Kysymysmerkki

Kysymys: Kielikellon lukijat ovat ihmetelleet, ovatko oikeinkirjoitusohjeet muuttuneet, kun kokeneidenkin kirjoittajien teksteissä näkee usein käytettävän kysymysmerkkiä myös epäsuoran kysymyksen jälkeen. Entä onko oikein kirjoittaa kysymysmerkki irralleen sitä edeltävästä sanasta?

Vastaus: Ohjeet eivät ole muuttuneet, eli kysymysmerkkiä käytetään vain (vastausta edellyttävän) kysymyksen perässä: Ovatko ohjeet muuttuneet? Kysymyssanalla alkava sivulause on epäsuora kysymyslause (siihen ei odoteta vastausta), eikä sen jälkeen tarvita kysymysmerkkiä: Hän ihmetteli, ovatko ohjeet muuttuneet. Jos tällaisen virkkeen päälause kuitenkin on kysyvä, kysymysmerkki on tarpeen: Tiedätkö, ovatko ohjeet muuttuneet? Kysymysmerkki, kuten muutkin välimerkit, kirjoitetaan suomessa kiinni edeltävään sanaan ilman välilyöntiä, kuten edellä olevissa esimerkeissä.

Riitta Eronen