kuulovammainen
Sanakysymyksiä 10/1977

kuulovammainen

Kuulonhuoltoliiton esityksen mukaisesti suositetaan sanaa kuulovammainen yläkäsitteeksi, jonka alakäsitteitä ovat huonokuuloinen ja kuuro.

Tässä lehdessä: 10/1977