null Kuntien lautakunnat

Artikkeli 2/1991

Liisa Huovinen-Nyberg

Kuntien lautakunnat

Kunnissa toimii kunnanhallituksen apuna erilaisia lautakuntia ja johtokuntia. Osa lautakunnista on lakisääteisiä, osa kunnanvaltuuston vapaaehtoisesti asettamia. Lautakunnan nimen kirjoitusasuun ei vaikuta se, onko lautakunta lakisääteinen vai vapaaehtoinen.

Viime aikoina kuntiin on perustettu koko joukko uusia lautakuntia. Seuraavassa lautakuntien nimien oikeinkirjoitusohjeita.

Pienellä alkukirjaimella

Kaikkien kunnallisten lautakuntien nimi kirjoitetaan pienellä alkukirjaimella, koska lautakunnat ovat samalla lailla osa kunnallishallintoa kuin kunnanvaltuusto ja kunnanhallitus: kulttuurilautakunta, tielautakunta, terveyslautakunta.

Voimassa olevien säännösten mukaan kunnassa voi olla seuraavat lakisääteiset lautakunnat:

ammattioppilaslautakunta
holhouslautakunta
keskusvaalilautakunta
kirjastolautakunta
koululautakunta
kulttuurilautakunta
kunnanmetsälautakunta
liikuntalautakunta
lomalautakunta
maatalouslautakunta
majoituslautakunta
nuorisolautakunta
oikeusapulautakunta
palolautakunta
raittiuslautakunta
rakennuslautakunta
saaristolautakunta
sosiaalilautakunta
terveyslautakunta
tielautakunta
vaalilautakunta
vesilautakunta
väestönsuojelulautakunta
ympäristönsuojelulautakunta.

Vaalilautakuntia asetetaan tietenkin aina sen mukaan, mistä vaalista kulloinkin on kyse: kunnallisvaalien vaalilautakunta, vaalilautakunta kansanedustajien vaaleja varten, vaalilautakunta tasavallan presidentin valitsijamiesten vaaleja varten.

Vapaaehtoisia lautakuntia kunnissa ovat esimerkiksi asuntolautakunta, elinkeinolautakunta, henkilöstölautakunta, kaavoituslautakunta, kiinteistölautakunta ja matkailulautakunta.

Vapaakuntakokeilun innoittamina monet kunnat ovat uudistaneet sisäisen hallintonsa rakennetta, jolloin ne ovat myös yhdistäneet lautakuntia ja perustaneet uusia. Näin syntyneille uusille lautakunnille kunnat voivat vapaasti itse valita nimen.

Yleensä yhdyssanoiksi

Aina kun lautakunnan toimialaa kuvaa eli sanaa lautakunta määrittää nominatiivissa oleva eli perusmuotoinen substantiivi, lautakunnan nimi kirjoitetaan yhdyssanaksi: koulutuslautakunta, maaseutulautakunta, opetuslautakunta, pelastuslautakunta, sivistyslautakunta.

Kun lautakunnan nimessä on kaksi samanmuotoista ja-sanalla yhdistettyä osaa, tarvitaan yhdysmerkkiä osoittamaan, että sana lautakunta liittyy molempiin lautakunnan toimialaa kuvaaviin sanoihin: kaavoitus- ja kiinteistölautakunta, kaavoitus- ja rakennuslautakunta, liikunta- ja nuorisolautakunta, sosiaali- ja terveyslautakunta.

Poikkeuksellisesti sanaliitoksi

Vanhastaan useammaksi kuin yhdeksi sanaksi on kirjoitettu yleisten töiden lautakunta ja teknillinen lautakunta.

Näihin rinnastuvat asultaan sellaiset uudet lautakunnat kuin sivistystoimen lautakunta, vapaa-ajan lautakunta, sosiaali- ja terveystoimen lautakunta ja tekninen lautakunta.

Sana lautakunta kirjoitetaan siis alkuosastaan erilleen, kun lautakunnan toimialaa kuvaava sana on adjektiivi tai genetiivimuotoinen substantiivi.
Liisa Huovinen-Nyberg