null Kuka kertojan mukaan toimii?

Kysyttyä 2/2010

Elina Heikkilä

Kuka kertojan mukaan toimii?

Kysymys: Uutiskielessä on yleistynyt tapa ilmaista tiedon lähde ilmauksella jonkun mukaan ja viitata samassa lauseessa samaan henkilöön pronominilla hän. Siis näin:

Kataisen mukaan hän kuuli asiasta ”todennäköisesti hallitusneuvottelujen jälkeen”.
Hamiltonin mukaan hän ei tehnyt mitään väärin Malesiassa (otsikko)

Jokin näissä ilmauksissa tuntuu häiritsevän, vai ovatko ne aivan ongelmattomia?

Vastaus: Tällaiset lauseet ovat hankalia tulkita, sillä lukija ei voi olla varma, viittaako hän-pronomini haastateltavaan vai kenties toiseen samassa yhteydessä puheena olevaan henkilöön. Yleensä tekstiympäristöstä kuitenkin löytyy tulkinnan avaimet, niin että todellista väärinymmärryksen mahdollisuutta harvoin syntyy. Varsinkin otsikkoesimerkkiä lukiessa on vaikea kuvitella, että hän viittaisi kehenkään muuhun kuin Hamiltoniin itseensä.

Silti kannattaa pyrkiä yksiselitteiseen ilmaisuun, etenkin kun suomen kieli tarjoaa useita vaihtoehtoisia, uutistekstiinkin sopivia tapoja referoida haastateltavan sanoja. Seuraavat muotoilut eivät ota kantaa sanottavan sisältöön sen enempää kuin ilmaus Kataisen mukaan:

Katainen sanoo, että kuuli asiasta ”todennäköisesti hallitusneuvottelujen jälkeen”.
Katainen sanoo kuulleensa asiasta ”todennäköisesti hallitusneuvottelujen jälkeen”.
Kertomansa mukaan Katainen kuuli asiasta ”todennäköisesti hallitusneuvottelujen jälkeen”.
Omien sanojensa mukaan Katainen kuuli asiasta ”todennäköisesti hallitusneuvottelujen jälkeen”.

Otsikon puolestaan voi muotoilla seuraavasti:

Hamilton: ”En tehnyt mitään väärin Malesiassa”
Hamilton ei mielestään tehnyt mitään väärin Malesiassa
Hamilton kiistää tehneensä mitään väärin Malesiassa

Elina Heikkilä