null Korjauksia Kielikellon numerossa 4/2000 julkaistuun lyhenneluetteloon

Artikkeli 1/2001

Korjauksia Kielikellon numerossa 4/2000 julkaistuun lyhenneluetteloon

LKH = ent. Lääkintöhallitus

Oikeustieteen tutkintojen lyhenteiden oikeustiet. kand., oikeustiet. lis. ja oikeustiet. toht. rinnalla sulkeissa vaihtoehtoisina mainittujen isokirjainlyhenteiden oikeat muodot ovat OTK, OTL ja OTT. Luettelosta puuttuu oikeustieteen maisterin lyhenne OTM.

SLL = Suomen luonnonsuojeluliitto.

STS:n (ent. Suomen Teknillinen Seura) työtä on vuodesta 1993 jatkanut Tekniikan Akateemisten Liitto TEK.

TAEL = taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijöiden eläkelaki.

Yleisradio-oy:stä käytetään virallisesti vain kokonaan isokirjaimista lyhennettä YLE.