null Korealaiset henkilönnimet

Kysyttyä 3/2009

Sirkka Paikkala

Korealaiset henkilönnimet

Kysymys: Mikä on korealaisten nimien oikea kirjoitusasu? Onko YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon vai Ban Ki Moon? Entä johtaako Pohjois-Koreaa Kim Jong-il vai Kim Jong Il?

Vastaus: Korealaisissa  nimissä on useimmiten kolme tavua: sukunimi on lähes aina yksitavuinen ja varsinainen yksilönnimi tavallisesti kaksitavuinen. Etelä- ja Pohjois-Korea eivät toistaiseksi latinaista nimiään samalla tavalla.

Etelä-Koreassa hyväksytyn latinaistusohjeen (2002) mukaan ensin kirjoitetaan sukunimi ja sen jälkeen yksilönnimi yhdeksi sanaksi tai yhdysmerkillä jakaen (yhdysmerkki ”on sallittu”), esim. Song Nari (Song Na-ri). Koska uutta latinaistusta ei vielä kaikkialla käytetä, joudutaan turvautumaan henkilön omaan kirjoitustapaan tai kirjallisesta lähteestä poimittuun muotoon. Näin ollen YK:n pääsihteerin nimi voidaan latinaistaa asuun Ban Kimoon tai Ban Ki-moon, ellei hän itse käytä muuta muotoa. Pohjois-Korean käytännön mukaan yksilönnimen tavut kirjoitetaan erilleen ilman yhdysmerkkiä sukunimen jälkeen ja isoin alkukirjaimin: Kim Jong Il, Kim Il Sung, Kang Sok Ju.

Pohjoiskorealaisissa viestimissä myös eteläkorealaiset nimet kirjoitetaan pohjoisen käytännön mukaisesti. Etelä-Koreassa kirjoitetaan pohjoiskorealaisia nimiä vaihtelevin tavoin, mutta yleensä Pohjois-Korean oikeinkirjoituksen mukaan joskin yhdysmerkillä (Kim Jong-il). Käytäntö on siis kirjava.

Tarkempaa tietoa korealaisista  henkilönnimistä on Antti Leppäsen artikkelissa Korealaiset nimet teoksessa ”Sukunimi? Etunimi? Maahanmuuttajien nimijärjestelmistä” (toim. Pirjo Mikkonen, Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2002).

Etelä-Koreassa hyväksyttyä uutta latinaistusta sovelletaan toistaiseksi eniten paikannimiin. Lisätietoa on osoitteessa http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/9th-UNCSGN-Docs/E-conf-98-CRP-43.pdf.

Sirkka Paikkala