null Kirkkoherran viraston nimi

Suomen kielen lautakunta 4/1988

Kirkkoherran viraston nimi

Kirkkoneuvos Pertti Mäkeläinen oli esittänyt, että kirkkoherranviraston nimi muutettaisiin seurakunnanvirastoksi tai seurakuntavirastoksi. Lautakunta piti suunniteltua nimenmuutosta aiheellisena ja kumpaakin vaihtoehtoa sekä seurakunnanvirastoa että seurakuntavirastoa mahdollisena mutta asetti genetiivialkuisen seurakunnanviraston etusijaan. Kummassakin nimessä on virallisissa yhteyksissä tautofonian vaara, kun esimerkiksi puhutaan Paavalin seurakunnan seurakunnanvirastosta. Toisena vaihtoehtona voitaisiin silloin harkita nimeä kirkonvirasto.