null Kirjallisen esityksen jaottelu ja numerointi

Artikkeli 3/1998

Kirjallisen esityksen jaottelu ja numerointi

Kirjallisen esityksen jaottelu- ja numerointijärjestelmä esitetään standardissa ISO 2145. Numeroinnissa käytetään arabialaisia numeroita. Asiakirjan pääryhmät numeroidaan juoksevasti numerosta 1 alkaen. Kukin pääryhmä (pääjaottelu, esimerkiksi 1, 2, 3 jne.) voidaan jakaa alaryhmiin (alajaottelu, esimerkiksi 1.1, 1.2, 1.3 jne.), joiden numerointi on juokseva. Tätä jaottelu- ja numerointimenetelmää voidaan jatkaa edelleen (toinen, kolmas jne. alajaottelu). Kovin monitasoista jaottelua on kuitenkin vaikea hahmottaa. Jos alaryhmien tasoja on enemmän kuin kolme tai neljä, kannattaa harkita pääryhmien määrän lisäämistä.

Eri jaottelua osoittavien numeroiden väliin merkitään piste, mutta viimeistä jaottelua osoittavan numeron jäljessä ei standardin mukaan käytetä pistettä (joillakin aloilla vakiintuneen tavan mukaan loppupistettä kuitenkin käytetään).

Sisällysluettelo 3/1998