null Kielipoliittista ohjelmaa edistetään Kotuksessa

Kielipoliittista ohjelmaa edistetään Kotuksessa

Kesällä 2022 julkaistu valtioneuvoston Kielipoliittinen ohjelma tähtää Suomessa käytettävien kotoperäisten vähemmistökielten suojaamiseen ja niiden aseman vahvistamiseen. Ohjelma koskee etenkin karjalan kieltä, romanikieltä, saamen kieliä (pohjoissaame, inarinsaame ja koltansaame) ja viittomakieliä (suomalainen ja suomenruotsalainen viittomakieli). Kotimaisten kielten keskuksessa vähemmistökieliasioista ja Kielipoliittisen ohjelman edistämiseen liittyvistä tehtävistä vastaa maaliskuun 2023 alusta erityisasiantuntija Lotta Jalava.

Tavoitteena on edistää tiedonvaihtoa vähemmistökielistä, niiden asemasta, huollosta ja elvytyksestä sekä tukea kieliryhmien välistä vuoropuhelua. Työn tueksi on tarkoitus perustaa asiantuntijafoorumi, joka kokoaa yhteen vähemmistökieliryhmiä, kielten asiantuntijoita ja Kielipoliittisen ohjelman vastuuorganisaatioiden edustajia.

Kotus edistää Kielipoliittisen ohjelman toimeenpanoa (uutinen Kotuksen verkkosivuilla)