null Keveyttä kirjoittamiseen

Julkaisuja 4/2006

Outi Toijanniemi

Keveyttä kirjoittamiseen

Valtaosa kielenhuollon oppaista on suunnattu ammatikseen kielen ja tekstien parissa työskenteleville. Marsa Luukkonen on valinnut teokseensa Hauskaa kielenhuoltoa! toisenlaisen näkökulman: hän on kirjoittanut kielenhuollon ja kirjoittamisen oppaan kaikille, jotka ovat kiinnostuneet suomen kielestä ja sen monipuolisesta käytöstä.

Lähestymistapa aiheeseen on maanläheinen. Otsikot ovat selittäviä ja ohjeistavia, kuten Yhdyssanan osat ovat perusosa ja määriteosa ja Varo väärää viittaussanaa! Sanavalinnoissa on myös kuvailevuutta: merkitysten häilyvyys, ontuvia ja outoja yhteyksiä, suomen kielen ilmaisurikkaus ja napakasti numeroilla. Lisäksi kirjoitustyyli teoksessa on varsin helppotajuinen.

Luukkosen oppaan kantavia tekijöitä ovat esimerkit, joita teos on puolillaan. Ne on poimittu sellaisista teksteistä, jotka ovat jokaisen ulottuvilla. Esimerkkien avulla korostuu, kuinka paljon joudumme lukemaan huolimatonta, vaikeaselkoista tai tahatonta komiikkaa sisältävää tekstiä. Tietyt valinnat, kuten virheellinen sanajärjestys tai viittaussuhde, saattavat vaikuttaa tekstin merkitykseen ratkaisevasti: Illalla kerroin tapauksen vaimolleni, joka oli vertahyytävä.

Kirjan alkupuoli koostuu pitemmistä artikkeleista, joissa käsitellään suomen kielen nykytilaa ja tekijöitä, jotka vaikuttavat kielen kehittymiseen. Lukujen edetessä Luukkonen siirtyy vaivihkaa ohjeistavampiin aiheisiin. Painopiste on erityisesti siinä, miten tekstien luettavuutta voisi kehittää.

Luukkonen käsittelee kepeän ohjeistavasti muun muassa sanankäyttöä, lauserakennetta ja tekstin sidosteisuutta. Erityisesti perehdytetään sanoihin, niiden kirjoitusasuihin ja taivutukseen sekä merkityksiin. Lisäksi välimerkit, numerot ja lyhenteet saavat tarpeellista tilaa teoksessa.

Väljällä taitolla on pyritty havainnollisuuteen. Joitakin aiheita on selvennetty erillisten tekstilaatikoiden avulla. Näissä käsitellään muun muassa sellaisia yksittäisiä sanoja kuin eläköityä, travelleri, stylisti ja menu. Lisäksi kielenhuollon teoriapainotteisia aiheita – kuten lauseenvastikkeiden käyttöä – on kevennetty oivallisilla, fiktiiviseen kuoreen nivotuilla anekdooteilla.

Teoksesta on iloa päivittäisten tekstien tekijöille ja kielen monipuolisuudesta kiinnostuneille, mutta täsmällisen ja kattavan tiedon etsijöille perinteiset kielioppaat ovat varmoja valintoja. Tiedon hakemista tästä oppaasta vaikeuttaa sisällysluettelon tasainen asettelu ja selvien hakusanojen puuttuminen.

Kirjan lopussa on ymmärtämistä helpottava sanasto sekä kattava lähdeluettelo. Lisätiedon löytämiseksi keskellä tekstiäkin mainitaan Internet-lähteitä, joista voi hakea yksityiskohtaisempaa tietoa käsiteltävästä asiasta.

Marsa Luukkonen: Hauskaa kielenhuoltoa! Kielenhuollon opas. WSOY 2006.

Outi Toijanniemi