null Kenelle laki perustellaan

Keskustelua 2/1979

Esko Koivusalo

Kenelle laki perustellaan

Jos suomen kielen tutkija ei saa selvää, mitä lain perusteluihin kirjoitettu virke tarkoittaa, voi tulkintavaikeuksia olla myös Suomen kansan edusmiehillä. Laki keskiasteen koulutuksen uudistamisesta on paikoin kovin vaikeaselkoinen. Asiat on saatu järjestykseen ilmauksin, joiden merkityksestä suunnittelijat ovat keskuudessaan sopineet. Yhteiselle kansalle – ja myös kansanedustajille – yhteiskunnalliset uudistukset olisi voitava ilmaista sanoin, joiden merkitys on tuttu kielen vakiintuneen käytön perusteella. Ehkä vaikeaselkoisuus on ns. puitelakien yleinen ominaisuus. Tähän ja moneen muuhun hallinnon ja oikeudenkäytön kielen pulmaan joutuu virkakielen komitea ottamaan kantaa.
Esko Koivusalo