null Kaksipuolinen mutta oikeanpuoleinen

Kysyttyä 2/2002

Riitta Eronen

Kaksipuolinen mutta oikeanpuoleinen

Yhdyssanan jälkiosana esiintyy kaksi erilaista substantiivista puoli saatua adjektiivijohdinta: ‑ puoleinen ja ‑ puolinen. Joskus on vaikea erottaa, kumpaa pitäisi käyttää. Muistisääntö on, että sana ‑ puoleinen liittyy genetiivialkuisiin sanoihin, joten esimerkiksi liikenne on joko oikean- tai vasemmanpuoleista. Muista genetiivialkuisista mainittakoon etelänpuoleinen, kadunpuoleinen, suojanpuoleinen. Muissa, yleensä nominatiivialkuisissa, johdoksissa on jälkiosana ‑ puolinen, joten esimerkiksi kopio ja teippi ovat yksi- tai kaksipuolisia. Muita: eteläpuolinen, sisäpuolinen, toispuolinen. – Sana kaikinpuolinen on erityistapaus: se on muodostettu sanaliittoadverbista kaikin puolin, jossa sana kaikin ei ole genetiivi vaan instruktiivi.
Riitta Eronen