null Kaksikielisten kuntien koulujen nimistä

Suomen kielen lautakunta 2/1987

Kaksikielisten kuntien koulujen nimistä

Kaksikielisellä Pohjanmaalla on viime aikoina kirjoitettu päivälehdissä siitä, pitäisikö ruotsinkielisestä koulusta käyttää suomenkielisessäkin tekstissä aina ruotsinkielistä nimeä vai voidaanko käyttää käännettyä nimeä silloin, kun kaksikielisen kunnan koululla on vain yksi virallinen nimi. Edellisen kannan mukaan suomenkielisessä tekstissä pitäisi käyttää esimerkiksi taivutusmuotoa Lagmans skolassa ja Lagmans lågstadiumin oppilaat. Jälkimmäisen kannan mukaan voitaisiin käyttää suomalaisnimiä, jotka rakentuvat samalla tapaa kuin vastaavat vahvistetut kaavanimet, esimerkiksi Laamannin koulu ja Laamannin ala-aste, vrt. Lagmansgatan — Laamanninkatu.

Lautakunta päätti suosittaa virallisissa yhteyksissä käytettäväksi virallisia nimiä suomenkielisessäkin tekstissä, ei kuitenkaan hallinnollisten yksiköiden toisenkielisiä nimiä, esimerkiksi sanoja lågstadium ja högstadium. Muissa kuin juridisissa yhteyksissä, esimerkiksi tiedotuksessa, on korrektia ja usein luontevinta käyttää käännöksiä. Tämänlainen käytäntö on vallinnut vanhastaan kaksikielisten kaupunkien kouluista puhuttaessa, esimerkiksi Turun Katedraalikoulu, virallisesti Katedralskolan i Åbo. Jos tarve vaatii, voidaan nimeä täsmentää: Pietarsaaren ruotsinkielinen lukio.