null Internet-osoitteet

Artikkeli 2/2006

Internet-osoitteet

Internet-osoitteet kirjoitetaan kokonaisuudessaan yhdelle riville. Osoitteen voi erottaa muusta tekstistä pelkillä välilyönneillä, mutta selvyyden vuoksi alussa ja lopussa voi käyttää merkkejä < ja >. Näitä rajoittimia käytetään aina seuraavissa tapauksissa:

• Osoite on niin pitkä, ettei se mahdu yhdelle riville.

Kieliopillisen sijan määritelmän löydät osoitteesta
<http://www.kotus.fi/cgi-bin/julk1/termit.cgi?
h_id=kBCGFECDE>.

• On epäselvää, kuuluuko WWW-osoitetta seuraava tai edellinen välimerkki osoitteeseen.

Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen Internet-osoite on <http://www.kotus.fi>.

Jos Internet-osoite on niin pitkä, että se on jaettava kahdelle riville, riviä vaihdetaan ensisijaisesti et-merkin, vinoviivan tai kysymysmerkin jälkeen. Osoitetta ei pitäisi katkaista yhdysmerkin kohdalta, jotta tekstin lukija ei erehtyisi pitämään sitä osoitteeseen kuulumattomana tavuviivana. Rivinvaihtoa ei merkitä tavuviivalla. Internet-osoitteen keskelle ei muutenkaan pidä lisätä mitään merkkejä. Tilan säästämiseksi Internet-osoitteen alussa oleva merkintä http:// voidaan jättää kirjoittamatta, mutta varminta on, että osoitteet ovat tekstissä kokonaisina.