null hyödyntää

Sanakysymyksiä 1/1982

hyödyntää

Erään yrityksen mainoksessa on kuvattuna kirje, joka alkaa näin: ”Muistanet kai, kun viimeksi tavatessamme keskustelimme, kuinka seurakunnan hallinnollisten asioiden hoitoa voitaisiin hyödyntää atk-palveluiden avulla.” Mainoksen tarkoituksena oli kertoa, että ATK-palvelut voisivat h y ö d y t t ä ä seurakunnan hallinnollisten asioiden hoitoa. Oikein on hyödyntää-sanaa käytetty seuraavassa otsikossa: ”Pinsiön metsästäjät hyödyntävät ’Rauta-aikaa’: Pohjolan kylästä turistikohde.”

Teonsana hyödyntää tarkoittaa hyödyksi käyttämistä, hyödyttää ‑sanan merkitys on ’tuottaa hyötyä, olla hyödyksi’. Yrittäkää pitää nämä erillään.