null Harhautunutta vinoviivan käyttöä

Artikkeli 2/1982

Terho Itkonen

Harhautunutta vinoviivan käyttöä

Vinoviivaa ei aina ole tapana mainita suomen välimerkkien joukossa. Sen käyttö onkin vanhastaan ollut melko suppeaa ja rajoittunut muutamiin selväpiirteisiin tapauksiin. Vinoviivaa on käytetty seuraavasti:

1. Erottamaan runon säkeitä toisistaan, esim. Punerrus kukinnoilla / haihtuvan tuokion / vieno on, ihmeellinen. Vinoviivan kahta puolta on tällöin välit.

2. Osoittamaan suhdetta ”jotakin kohti”), esim. Tuulen nopeus oli 14 m/s, kohosi 14 m:iin/s. Sellaista ilmausta kuin ”90 km:n/t nopeus” ei kuitenkaan voida käyttää; on sanottava 90 km:n tuntinopeus.

3. Murtoluvuissa, esim. 3/5 = kolme viidesosaa.

4. Eräissä numerosarjoissa lukujen välisenä erokkeena, esim. Kanava 3/1981 (= Kanavan 3. numero 1981), puhelin 15211/204 (jälkimmäinen numero on vaihteen alanumero). Vanhentunutta sen sijaan alkaa olla vinoviivan käyttö päivämäärissä, esim. 6/12 1917 (nykyään tavallisesti 6.12.1917 tai 6. joulukuuta 1917).

5. Sanakirjoissa ja kielitieteellisessä tekstissä osoittamaan sanan katkaisukohtaa, esim. erist/e, ‑in.

6. Lomakkeissa yms. erottamassa vaihtoehtoja, esim. Siviilisääty: naimisissa/naimaton/leski (tarpeeton pyyhittävä yli).

Jos välimerkkisäännöt laadittaisiin tavaksi tulleen käytännön perusteella, jouduttaisiin näihin kohtiin nykyään lisäämään vielä yksi: vinoviiva erottamassa vaihtoehtoja yleensäkin. Esimerkkejä tapaa julkisessa sanassa tuon tuosta. Pieni valikoima:

1) ”Olisin odottanut, että suomalaisiksi esimerkeiksi olisi valittu todella kuuroutunut henkilö ja tämän kuuleva ystävä / puoliso.”

2) ”Koska yhä useammat suomalaiset alkavat kääntyä ahdistuksineen (ja rahakukkaroineen) psykologien/psykiatrien puoleen, olisi totisesti syytä tuuletella tähänkin ammattikuntaan liittyviä kysymyksiä julkisen sanan piirissä.”

3) ”Lehtenne kesäkuun 23. päivän numerossa T. K. käsittelee kouluneuvostoja ja niiden toimintaa/toimimattomuutta.”

4) ”Lomake lähetettäisiin alan kirjastoon bibliografisia tarkistuksia ja muita tietoja varten – –, minkä jälkeen lomake palautettaisiin takaisin lähettäneelle henkilölle/laitokselle.”

5) ”Tässä on tyyppiesimerkki kaipaamistani luonnon/ympäristön taideteoksista.”

6) ”Jälkimmäiseen joukkoon kuuluvat etenkin Harri Holkeri ja Kalevi Kivistö, joille kuusi vuotta tuo merkittävästi lisää kokemusta ja harmaantuvien/kaljuuntuvien hiusten arvovaltaa.”

7) ”Mukaanlähtö / vetäminen riippunee siitä, miten hyvin hän nyt vetää – – ja millainen asema hänellä on itse vaalitoimituksessa porvariston ’pienimpänä yhteisenä nimittäjänä’.”

Kaikille näille esimerkeille on yhteistä, että vinoviivaa on käytetty vaihtoehtojen välillä tavallisessa juoksevassa tekstissä, ei siis suinkaan lomaketekstissä täyttäjän apuna. On kuitenkin vaikeaa kuvitella, miten esimerkit on tarkoitettu luettavaksi ääneen. Vaille ilmausta ei vinoviivaa voi luettaessa jättää; muuten jouduttaisiin kovin merkilliseen lukutapaan. Oikeastaan ainoa järjellinen lukutapa on käyttää vinoviivan kohdalla konjunktiota tai. Mutta se johtaakin jo kysymään, miksi kirjoittajat eivät ole tätä konjunktiota käyttäneet alun perin. Ilmeisesti kynän lentoa on ohjannut pelkkä muoti, ehkä vieraskielisten esikuvien tukemana; varsinkin ruotsissa olen havainnut samanlaista vinoviivan käyttöä. Juuri tätä muotia olisi käsittääkseni ruvettava torjumaan. Tai-sana olisi palautettava kunniaansa.

Seuraava esimerkki poikkeaa kaikista edellisistä siinä, että vaihtoehtoina on esitetty vain kaksi sijapäätettä:

8) ”Esimerkkilaskelman matkalippujen hinnat on saatu hinnastoista. Muiden lukujen osalta hinnat on arvioitu (esim. taksi rautatie- ja lentoasemalle/ lta, yöpyminen, tuntihinta jne.).”

Tätäkään esimerkkiä on mahdotonta lukea, ellei rinnasteisia sanoja kirjoiteta kokonaisina ja väliin merkitä sanaa tai. Olisi siis ollut kirjoitettava: esim. taksi rautatie- ja lentoasemalle tai ‑asemalta, yöpyminen, tuntihinta jne.

Vähän toisessa asemassa ovat nyt lueteltavat esimerkit:

9) ”Niinpä lisäämällä päivittäistä hedelmien ja vihannesten syöntiä voi natriumin/kaliumin suhdetta korjata edullisempaan suuntaan.”

10) ”Lääketieteen lisensiaatti P. W:n kirurgian/ortopedian piiriin kuuluva väitöskirja Kokeellisen kortikaalisen ja hohkaluusiirteen paraneminen rigidin levytyksen yhteydessä.”

11) ”Verohallituksen pyörittämä sampo jauhaa yhä enemmän riippumattomuutta puolueille ja puolueet / poliitikot vieraantuvat yhä täydellisemmin kansasta.”

12) ”Panasonic NV-7000 Panasonic-valikoiman monipuolisin kotikuvanauhuri. 14 päivän/8 ohjelman ajastin. Muistiautomatiikka. Jälkiäänitysmahdollisuus. – –

13) ”Kun pääministeri on sosiaalidemokraatti ja tasavallan presidentti on ilmaissut näkevänsä ulkoministerinä mielellään Rkp:n puheenjohtajan, jää maalaisliitto / keskustapuolue ensi kerran vuosikymmeniin ilman pää- tai ulkoministerin salkkua poliittisessa enemmistöhallituksessa.”

Esimerkeissä 9–12 vinoviivan sijaan sopisi parhaiten konjunktio ja. Esimerkissä 13 voitaisiin käyttää yhdysmerkillistä yhdyssanaa maalaisliitto-keskustapuolue, joka olisi tuttua rinnasteista tyyppiä parturi-kampaamo, viritin-vahvistin, marxismi-leninismi.

Seuraavat esimerkit puolestaan ovat kaikki yhdyssanoista. Vinoviivaa on niissä käytetty erottamaan yhdyssanan rinnasteisia määriteosia:

14) ”Saab-Scania rynnistää 1980-luvun lentoliikenteen rajusti laajenevalle sektorille: 30/40-paikkaisten lähiliikennelentokoneiden markkinoille.”

15) ”Canon esittelee uuden aina valmiina kopiokoneen [!]. Kopiokoneen, josta on turha etsiä virta päällä/virta pois-katkaisinta. Sellaista siinä ei ole.”

16) ”IBM-järjestelmän käyttäjä pysyy kehityksessä mukana. Käyttäjällä on jatkuvasti tuntuma uusimpaan teknologiaan sekä uusimpiin hinta/suoritesuhdetta parantaviin ratkaisuihin.”

17) [Automainoksesta] ”Kolminopeuksinen raitis/lämminilmapuhallin. Sisältä säädettävä kuljettajan ovipeili. Lamppuavain. – –

18) [Tekstiilimainoksesta:] ”Isoja ja pieniä sydämiä, positiivi/negatiivipainatus, kirkkaat ja pastellisävyt, mainio yleiskangas, 100 % puuvillaa – –.”

19) ”Molemmat ovat käyttökelpoista uutis/viihdemateriaalia.”

20) ”Sitäpaitsi monille on vaikea opettaa teoreettisia aineita juuri tuossa lukio/ammattikouluiässä.”

Esimerkkeihin 14 ja 15 sopisi vinoviivan sijasta tavanomaisten oikeinkirjoituskäytänteiden mukainen ajatusviiva: 30–40-paikkaisten lähiliikennelentokoneiden, virta kytkettynä – virta poissa ‑katkaisinta. Esimerkissä 16 olisi sama kirjoitustapa (hinta–suorite-suhdetta) mahdollinen, mutta luontevammalta tuntuisi kirjoittaa hinnan ja suoritteen suhdetta. Sanat ”raitis/lämminilmapuhallin” ja ”positiivi/negatiivipainatus” taas ovat samaa tyyppiä kuin lusikka-haarukkayhdistelmä, liha-makaronilaatikko, käenkaali-mustikkatyyppi; sen mukaisesti olisi kirjoitettava raitis-lämminilmanpuhallin ja positiivi-negatiivipainatus. Tietysti kävisivät myös raitis- ja lämminilmanpuhallin ja positiivi- ja negatiivipainatus. Niitä vastaava korjaus olisi parhaiten paikallaan esimerkkeihin 19 ja 20, siis: käyttökelpoista uutis- ja viihdemateriaalia, juuri tuossa lukio- ja ammattikouluiässä.

Parin viime vuosikymmenen kuluessa on kansainvälisten mallien mukaan yleistynyt myös vinoviivallinen uusi yhdyskonjunktio ja/tai. Sitä näkee käytettävän seuraavaan tapaan:

21) ”Koulu on työpaikka, jossa on erilaista työtä tekeviä ryhmiä: opettajat opettavat ja/tai kasvattavat, oppilaat opiskelevat, vahtimestari, talonmies, siivoojat, keittiöhenkilökunta ja kanslia tekevät kukin omaa työtään.”

22) ”Tapaturma on sellainen häiriö työnkulussa, josta aiheutui tai olisi voinut aiheutua vaaratilanne ja/tai materiaali- tai henkilövahinkoja.”

23) ”Lain mukaan investointivarauksia saadaan purkaa kotimaisiin investointeihin ja/tai sellaisiin investointeihin, joihin valtioneuvosto antaa luvan.”

24) ”Omassa lausumassaan toinen valtiovarainministeri Pirkko Työläjärvi (sd) esittää erityisen hoitovähennyksen tekemistä verotuksessa sallittavaksi, jos tarpeita vastaavaa palvelutuotantoa ei taloudellisista ja / tai poliittisista syistä pystytä tyydyttämään.”

25) ”Parhaassa näköalakerroksessa majailee se pieni vähemmistö, joka osallistuu aktiivisesti politiikkaan ja / tai rakentelee itselleen uraa poliittisten ansioiden avulla.”

Tämä uusi konjunktio on lähtenyt liikkeelle tieteellisestä tekstistä, jossa pyritään erityiseen tarkkuuteen. Kun puhutaan esim. ”henkilöistä, jotka omistavat huvilan ja/tai auton”, halutaan nimenomaan osoittaa, että kyseeseen tulee kolme vaihtoehtoa: huvilan omistajat, auton omistajat ja näiden molempien omistajat. Jokapäiväisen kielen mallien mukaista ei tällainen kuitenkaan ole. Luonnollista on näet ajatella, että molempien omistajat jo kuuluvat jommankumman omistajien ryhmiin; tuntuu turhantarkalta erottaa heitä omaksi luokakseen. Samoin kuin pelkkä vinoviiva myös tämä vinoviivallinen uudiskonjuktio ja/tai on vaikealukuinen; lukutapa ”ja-tai” ei tunnu oikein luontuvan puheeseen. Tekee mieli suosittaa tämmöisen tieteilevän tarkkuuden sijaan, ainakin yleiskieleen, yksinkertaisesti konjunktiota tai. Tarkoitetut vivahteet eivät sillä tavoin valu hukkaan.
Terho Itkonen
Takaisin ylös