null Futuurista

Suomen kielen lautakunta 4/1991

Futuurista

Tekniikan tohtori Wille Mikkola oli ehdottanut, että suomeen luotaisiin futuuri, jota tarvitaan erityisesti suunnittelun tarpeisiin. Lautakunta ei yhtynyt ehdottajan kantaan. Kullakin kielellä pystytään ilmaisemaan kaikki tarvittava, järjestelmät vain vaihtelevat. Kielten järjestelmät aika- ja aspektisuhteiden ilmaisemiseen ovat mutkikkaita, ja yhden osan keinotekoinen muuttaminen voisi aiheuttaa arvaamattomia seurauksia. Suomen järjestelmä poikkeaa tšekin järjestelmästä, johon kysyjä oli suomea verrannut. Futuuri voidaan suomessa tarvittaessa ilmaista useillakin eri tavoilla.