null Folkloristiikan termiongelma

Suomen kielen lautakunta 2/1995

Anneli Räikkälä

Folkloristiikan termiongelma

Professori Leea Virtanen oli pyytänyt apua termiongelmaan: miksi nimittää ”arkipäiväisuskomuksia”, ”tiedonkiteymiä”, arkielämässä usein suusta suuhun kulkevia viisauksia, joita kaikkia ei ole todistettu mutta joihin monet luottavat kuin tieteelliseen totuuteen.

Lautakunta piti vaikeana keksiä termiä, joka kattaisi koko lajin. Termiksi päätettiin suosittaa ensisijaisesti sanaa pitämys, mutta jos halutaan tarkoitteen sisältöä ja luonnetta paremmin kuvaava sana, olisi arkiuskomus suositettava.

Anneli Räikkälä