null Fatigue on uupumusta

Kysyttyä 3/2008

Sari Maamies

Fatigue on uupumusta

Kysymys: Lääketieteen sanastolautakunnalta oli kysytty, miten pitäisi suomentaa englanninkielisissä teksteissä esiintyvä termi fatigue. Sanaa on käytetty suomenkielisissä teksteissä asussa fatiikki. Onko tämä suositeltavaa?

Vastaus: Lääketieteen kielessä fatigue tarkoittaa äärimmäistä väsymystä, uupumusta. Se voi olla kognitiivista tai fyysistä (esim. MS-potilailla). Englantiin fatigue on lainattu ranskasta, jossa se on yleinen ’väsymystä’ merkitsevä sana.

Lääketieteen sanastolautakunta suosittaa, että englannin (ja ranskan) fatigue-sanasta ei muodosteta asua ”fatiikki”. ”Fatiikin” mallina ovat tropiikki, musiikki ‑tyyppiset vierassanat, joissa lainanantajakielessä on sanan lopussa ‑que tai ‑ic (engl. tropics, ransk. tropiques; music, musique). Fatigue-sanassa on g ja se ääntyy [fatig]. Ranskan (ja englannin) gue-loppuiset sanat ovat suomessa gi-loppuisia: intrigi, dialogi, epilogi, psykologi jne. Näin ollen fatiguesta tulisi fatigi (vrt. intrigi).

Jos siis halutaan muodostaa uusi vierassana, oikea muoto olisi fatigi. Parempi vaihtoehto on kuitenkin tuttu suomenkielinen sana uupumus. Vierasperäisen uudissanan käyttö ei tuo termin merkitykseen mitään sellaista lisää, jota uupumukseen ei sisältyisi.

Sari Maamies