null Faksi, f.

Kysyttyä 4/1996

Sari Maamies

Faksi, f.

Kuten Kielikellossa 2/94 on kerrottu, kielitoimisto suosittaa sanojen ”fax” ja ”telefax” tilalle suomeen mukautettuja sanoja telekopio ja faksi. Faksille ei ole hyvää lyhennettä, vaan tavallisesti kirjoitetaan koko sana. Koska kuitenkin puhelin voidaan lyhentää paitsi puh. myös p., voidaan ajatella sen rinnalla käytettäväksi tarpeen vaatiessa myös lyhennettä f. Se ei ole aivan selkeä, mutta asiayhteys selventänee, mitä sillä tarkoitetaan.
Sari Maamies
Takaisin ylös