null faksi

Kysyttyä 2/1994

Sari Maamies

faksi

Puhelinneuvonnassa toistuu jatkuvasti kysymys, mikä on suositeltavin vaihtoehdoista telefax, fax, faksi, telekopio. Suosittelemme muotoja telekopio ja faksi: ei siis x:llinen ”fax” (kirjoitetaanhan myös taksi eikä ”taxi”). Faksi-sanaa lyhyempää muotoa ei ole.
Sari Maamies