null Fact sheet – tietosivu

Kysyttyä 3/2006

Outi Toijanniemi

Fact sheet – tietosivu

Englanninkielinen sana fact sheet tarkoittaa sellaista tekstiä, joka kertoo kokoavasti johonkin asiaan liittyvät tosiseikat. Teksti ei ole varsinainen tiedote, mutta sen sisältö on hyvin asiapitoinen. Usein teksti on niin lyhyt, että se mahtuu yhdelle paperiarkille. Suomen kielessä tämänkaltaisesta tekstistä voidaan käyttää sanaa tietosivu tai tietolehti.

Tällaisia tietosivuja käytetään muun muassa yrityksissä ja EU:ssa. Tietosivu voi sisältää tiedot esimerkiksi yhden maan väestöstä, työllisyydestä, luonnonvaroista ja kaupankäynnistä. Tietosivut sisältävät usein myös taulukoita ja numeroita, joiden avulla asioita selvennetään ja ilmaistaan tiiviisti. Lisäksi tekstissä saattaa olla viittauksia lisätietoa antaviin lähteisiin.

Outi Toijanniemi