null Evidence-based medicine ja opinion-based practice

Lääketieteen sanastolautakunnan suosituksia 3/1996

Anneli Räikkälä

Evidence-based medicine ja opinion-based practice

Termille evidence-based medicine ehdotetaan suomennosta näyttöön perustuva hoitokäytäntö ja termille opinion-based practice suomennosta näkemykseen perustuva hoitotapa.
Anneli Räikkälä

Sisällysluettelo 3/1996