null Etninen puhdistus

Kysyttyä 2/1999

Riitta Eronen, Sari Maamies

Etninen puhdistus

Tiedotusvälineissä on käytetty Balkanin kriisistä puhuttaessa ilmausta etninen puhdistus. Sillä viitataan serbien toimiin, joiden tavoitteena on karkottaa albaanit Kosovosta. Ilmaus on herättänyt hämmennystä, ja on kysytty, eikö puhdistus olekaan lian poistamista.

Etninen puhdistus on kiertoilmaus eli eufemismi, jollaisiin turvaudutaan, kun ei haluta puhua suoraan. Verbin puhdistaa yksi merkitys on ’poistaa jostakin jotakin’, esimerkiksi ”puhdistaa kukkapenkki rikkaruohoista”. Tältä pohjalta sanalle on kehittynyt poliittissävyinen erikoismerkitys, jota Suomen kielen perussanakirja selittää seuraavasti: ”poliittisten vastustajien, toisinajattelijoiden tai muiden vallanpitäjille epämieluisten henkilöiden eliminoimisesta”.

Riitta Eronen
Sari Maamies