null erikoistuva lääkäri

Kysyttyä 4/1998

Sari Maamies

erikoistuva lääkäri

Apulaislääkäri-nimikkeestä ollaan luopumassa; uusi nimike on erikoistuva lääkäri. Lääketieteen sanastolautakunta suositti sille lyhennettä erikoist. lääk. Nimikkeelle kehittyy varmasti myös ammattipiirien käyttämä lyhyempi lyhenne, mutta sellaista ei suositeta muuhun kuin sairaaloiden sisäiseen käyttöön.

Sari Maamies