null ekspatriaatti

Kysyttyä 2/2003

Raija Moilanen

ekspatriaatti

Nykyisin näkee käytettävän nimitystä ekspatriaatti kotimaansa ulkopuolella toimivasta työntekijästä, työharjoittelussa ulkomailla olevasta opiskelijasta ja ylipäänsä ulkomailla työskentelevästä. Vastaava englanninkielinen sana on expatriate. Se pohjautuu latinankielisiin sanoihin ex ’ulos’ ja patria ’isänmaa’. Sanan näkee usein virheellisessä muodossa ”ekspatriootti”; sekaannus johtuu siitä, että meillä on vanhastaan käytössä samaan latinan sanaan patriat pohjautuva o:llinen muoto patriootti ’isänmaanystävä’.
Raija Moilanen