null Ei- vai epätoivottu tapaus?

Kysyttyä 4/2010

Riitta Eronen

Ei- vai epätoivottu tapaus?

Kysymys:  Ovatko ei-sanalla alkavat yhdyssanat hyväksyttäviä, esimerkiksi ei-kiireellinen? Entä milloin vastakohtaa ilmaistaan sananalulla epä-?

Vastaus:  Epä- on usein mahdollinen yhdyssanan alkuosa muodostettaessa jälkiosaa tarkoittavan sanan (useimmiten adjektiivin) vastakohtaa. Vastakohdan ilmaisemiseen on kielessä muitakin tapoja. Kielitoimiston sanakirjan mukaan epä-alun osoittama vastakohta on usein lievempi kuin ”toiskantaisen yhdyssanan jälkiosaa vastaava johdos”. Esimerkkinä tästä voisi olla vaikka ystävällisen vastakohta epäystävällinen, joka ei ole merkitykseltään yhtä vahva kuin vaikkapa töykeä.  Harvinaisempi ei-alkuinen yhdyssana on tarpeen silloin, kun ilmaistaan jotakin kokonaan käsitteen ulkopuolelle jäävää: ei-toivottu, ei-sosialisti. Ei-toivottu on vakiintunut ilmaus, vaikka epätoivottuakin näkee käytettävän (”koiran epätoivottu käyttäytyminen”).  Esimerkiksi terveydenhoitopalveluissa käytettävän termin kiireellinen hoito vastakohtana ei-kiireellinen hoito on mahdollinen, mutta yhtä täsmällinen on myös kiireetön hoito. Molempia käytetään.  

Kuten esimerkeistä näkyy, yhdyssanan aloittava ei- erotetaan jälkiosasta yhdysmerkillä. Kaksikin yhdysmerkkiä on käsitteessä ei-kenenkään-maa, joka tarkoittaa ensisijaisesti rintamalinjojen väliin jäävää maata.

Riitta Eronen