null EEC ja EC

Sanakysymyksiä 2/1984

Anneli Räikkälä

EEC ja EC

Lyhenteitä EEC ja EC käyttävät monet kirjoittajat ikään kuin ne merkitsisivät samaa. Ne tarkoittavat kuitenkin eri asioita. EEC on lyhenne Euroopan talousyhteisön englanninkielisestä nimestä European Economic Community. EC taas johtuu englanninkielisestä nimestä European Communities (Euroopan yhteisöt). EC tarkoittaa kolmea yhteisöä yhdessä: EEC:tä, ECSC:tä ja Euratomia. Näistä ECSC on Euroopan hiili- ja teräsyhteisö (engl. European Coal and Steel Community) ja Euratom on Euroopan ydinenergiayhteisö (engl. European Atomic Energy Community).

Anneli Räikkälä