null Edellisen johdosta (Mielipide: Kielellinen seksismi ja tasa-arvo)

Artikkeli 4/1994

Ulla Tiililä

Edellisen johdosta (Mielipide: Kielellinen seksismi ja tasa-arvo)

Mila Engelberg ei pyrkinyt tutkimuksessaan todistamaan, että mies-loppuinen sana voi viitata myös naisiin. Päinvastoin. – Ketolan tulkinta mies-lopuista itse asiassa tukee Engelbergin tutkimustuloksia, sillä hän näyttää päätyneen samaan kuin enemmistö Engelbergin kokeessa.

Ei-seksistisen kielen suosittamisella ei liioin pyritä sukupuolettomaan maailmaan eikä kielellisen tasa-arvon ideana ole tasapäistäminen. Sen sijaan tavoitteena on, että molemmat sukupuolet saisivat yhtäläisen mahdollisuuden toimia esimerkiksi politiikassa sekä työ- ja järjestöelämässä. Suositukset koskevat siis tekstejä, joissa toiminnan tekijä ei (vielä) ole tiedossa, ei tekstejä, joissa kerrotaan jo tapahtuneesta toiminnasta. Onkin samantekevää, edistetäänkö tasa-arvoa hakemalla toimittajaa vai ”saksalaiseen tyyliin” lehtimiestä tai -naista. Yksisanaisessa vaihtoehdossa lienee todellakin kysymys säästäväisyydestä. Turhaa vai ei – sen arvioi ainakin ilmoituksen maksaja.

Ulla Tiililä