Dysmelia
Lääketieteen sanastolautakunnan suosituksia 1/1991

Dysmelia

Dysmelian omapohjaiseksi vastineeksi pidettiin suositettavana ilmausta synnynnäinen raajavikaisuus.

Tässä lehdessä: 1/1991