null desktop publishing

Suomen kielen lautakunta 1/1988

desktop publishing

Kielilautakunta keskusteli mahdollisista suomenkielisistä vastineista ATK-alan termille desktop publishing. Termi tarkoittaa järjestelmää, jossa julkaisun laatimistoimista yhdistyvät tekstin latominen ja taitto. Toistaiseksi suomessa on käytetty enimmäkseen ilmausta pöytäpaino ja myös vastinetta julkaisujärjestelmä(t). Sama ongelma on ollut esillä myös Pohjoismaiden kielisihteeristössä. Siellä oli ollut esillä ilmaus PC-sättning, jota suomen ja suomenruotsin edustajat eivät kuitenkaan olleet pitäneet osuvana. Suomen kannalta mahdollisena oli tuotu esiin sana näyttöruutuasemointi. Asia oli päätetty jättää kansallisille lautakunnille. Lautakunta ei pitänyt mitään esillä olleista ehdokkaista ehdottoman suositettavana ja päätti jäädä odottamaan uusia ehdotuksia ja järjestelmän kehittymistä. – Kokouksen jälkeen ovat asiasta kiinnostuneet ehdottaneet vastineiksi sanoja näyttötaitto ja omapainatus.