null Desimaali- ja murtoluvut

Artikkeli 2/2006

Desimaali- ja murtoluvut

Desimaaliluvun merkinnöissä käytetään suomenkielisissä teksteissä pilkkua eikä pistettä.

Päättötodistuksen keskiarvo on 9,2.
Yhtiön osakkeen hinta nousi 0,2 % 13,05 euroon.
2,5-vuotias
17,5-prosenttinen

Desimaalilukuja taivutetaan lauseyhteyden edellyttämällä tavalla. Sijapääte merkitään numeroon kaksoispisteen avulla (ks. eri sijapäätteiden merkintätavoista s. XX):

Puolueen kannatusprosentti nousi peräti 18,3:een.
Puolueen kannatus nousi peräti 18,3 %:iin.
Käyttökate laski 1,2:sta 0,9 miljoonaan euroon.

Murtoluvut merkitään erityisillä murtoluvun merkeillä, ½, ¼, ¾, tai numeroilla ja vinoviivalla. Murtoluku ½ luetaan sanana puoli. Muiden murtolukujen lopussa on ‑nnes (esim. viidennes : viidenneksen) tai ne ilmaistaan osa-loppuisina yhdyssanoina:

½ = 1/2
Xx = 1/5 viidennes tai viidesosa
Xx = 3/4 kolme neljännestä tai kolme neljäsosaa

Numeroin ilmaistuihin murtolukuihin taivutuspääte merkitään toivotun lukutavan mukaan.

1/2:lla puolella
1/5:een yhteen viidennekseen
3/4:tä kolmea neljännestä
3/4:aa kolmea neljäsosaa tai kolmea neljättäosaa

Kokonaisluvun ja murtoluvun yhdistelmä kirjoitetaan ilman sananväliä silloin, kun käytetään erityistä murtoluvun merkkiä. Muuten merkitään selvyyden vuoksi sananväli kokonaisluvun ja murtoluvun väliin.

2½ (kaksi ja puoli)
2 1/2 (kaksi ja puoli)
1xx (yksi ja kolme neljännestä tai yksi ja kolme neljäsosaa)
1 3/4 (yksi ja kolme neljännestä tai yksi ja kolme neljäsosaa
2½ ‑vuotias (kaksi ja puoli ‑vuotias)
2 1/2 ‑vuotias (kaksi ja puoli ‑vuotias)

Myös suhdelukuja ym. numeromerkintöjä on mahdollista taivuttaa, mutta yleensä on selvempää muotoilla lause niin, että ne voi esittää perusmuotoisina:

Yhtiön vaihtosuhteen pitäisi olla lähellä 1:1:tä.
Yhtiön vaihtosuhteen pitäisi olla suunnilleen 1:1.
Takaisin ylös