null Briiffi aadeelle

Kysyttyä 4/1998

Sari Maamies

Briiffi aadeelle

Englannin sanalla brief on substantiivina mm. merkitykset ’yhteenveto, katsaus; lyhyt kirjallinen selonteko’ ja verbinä merkitykset ’laatia katsaus, yhteenveto; opastaa, antaa ohjeet’. Muun muassa mainosihmiset käyttävät sanaa ammattislangissaan. Mainonnan ammattisanaston mukaan brief ja briiffi tarkoittavat ’toimeksiantoa, tehtävien suullista tai kirjallista määrittelyä’. Saman sanaston mukaan briiffata on ’antaa briiffi; määritellä tehtävä’, esimerkiksi Asiakas antaa briiffin yhdysmiehelle, joka briiffaa aadeen ja copyn. – Yleiskieleen sopivia ilmauksia voisivat tilanteen mukaan olla valmistaa, valmistella, tiedottaa, informoida.
Sari Maamies